Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Terve talous luo raamit parhaille hyvinvointipalveluille

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa mittavasti kuntien talouteen ja toimintaan. Sote-tehtävien rahoituksen pohjana on kuntien siirtyviä sote-kustannuksia yhteensä noin 24 miljardia euroa. Käyttötalouden kannalta kyse ei ole vain tulojen ja menojen mekaanisesta siirtämisestä kunnista.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu suurelta osin valtion rahoitukseen sekä osin asiakas- ja käyttömaksuihin. Ensi vaiheessa hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta hyvinvointialueille. Rahoitus on laskennallista ja yleiskatteista. Kainuussa tämä muutos ei ole niin dramaattinen. Mehän olemme harjoitelleet tätä vaihtelevalla menestyksellä aina hallintokokeilun alusta vuodesta 2005.

Tärkeää on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Tavoite on tilanne, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

On taattava aito mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuudet vahvistuvat. Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausta kehittämällä.

Myöskin palveluiden laatua tulisi valvoa tuottajasta riippumatta ja tehokkaasti puuttua havaittuihin epäkohtiin. Palveluita on tuotettava laadukkaasti, mutta samalla kustannustehokkaasti, jotta niitä riittää kaikille tarvitseville.

Veroja ei voi korottaa loputtomasti. Maakuntavero ei ole ratkaisu. Siksi tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan aikaan enemmän ja parempaa. Huolena on, että pystytäänkö kunnille jäävillä rahoilla takaamaan edes nykyiset palvelut? Kuka takaa sen?

Palveluntuottajien välinen terve kilpailu on keino parantaa laatua ja kustannustehokkuutta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Päättäjän tärkein ominaisuus on kyky puolueettomaan päätöksentekoon. Päättäjiä ei valita säilyttämään ja suojelemaan vanhoja jäykkiä toimimattomia rakenteita, vaan varmistamaan parhaat mahdolliset palvelut kainuulaisille sekä kehittämään joustava ja toimiva palvelujärjestelmä olemassa olevien taloudellisten resurssien puitteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

On edistettävä reilun kilpailun ja toimivien markkinoiden syntymistä. Hankintoja on toteutettava niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Alueilla on samalla varmistettava, että käytössä on riittävä hankintaosaaminen.

Maalaisjärkeä käyttämällä asiat tuppaavat ratkeamaan. Toimiva hoiva ja turva kaipaavat enemmän järkeä ja sydäntä kuin poliittista byrokratiaa.

Kaikille tärkeät palvelut voidaan turvata vain sillä, että taloutta hoidetaan vastuullisesti. Raha ei tee ketään terveeksi, mutta sen jatkuva puute sairastuttaa kaiken ympärillään. Toimiva talous on hoivan ja turvan perusedellytys.

Emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen lisääntyy. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toivo Sistonen

kaupunginvaltuuston jäsen,

aluevaaliehdokas (kok.)

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä