Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kainuulaisten arjen turvaaminen varmistettava

Mihin soitat, kun sinulla on todellinen hätä? Kuinka kauan odotat saadaksesi apua? Entä jos ketään ei tule vastaamaan avuntarpeeseen?

Kainuun pelastuslautakunta kantaa erityisen suurta huolta kainuulaisten perusarjen turvallisuudesta. Tilannetta tulee tarkastella kolmesta eri lähtökohdasta, joita ovat turvallisuus, toiminnallisuus ja talous. Kajaanin pelastuslaitoksella on toimittu väistötiloissa jo vuodesta 2004. Alkuperäisestä väistötilasta on siirrytty nykyisiin väistötilan väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2015. Kiinteistön vuokrasopimus päättyy vuonna 2023.

Kainuun pelastuslaitoksen osalta, riskikartoituksen perusteella, yhdeksi merkittävimmistä riskeistä turvallisuuden osalta on tiedostettu nykyiset Kajaanin pelastuslaitoksen väistötilat, jotka eivät rakenteellisesti eivätkä toiminnallisesti vastaa asetettuja vaatimuksia. Sisäilmaongelma on seurannut alkuperäisistä väistötiloista myös nykyisiin tiloihin. Osa pelastuslaitoksen henkilökunnasta ei pysty työskentelemään kaikissa tiloissa sisäilmaongelmien vuoksi. Väistötiloja ei myöskään ole suunniteltu esimerkiksi pakokaasupoiston ja lattiaviemäröinnin osalta paloasemakiinteistöksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nykyisten valmiushuoneiden sijainti kaukana pelastusajoneuvoista aiheuttaa viivettä kiireellisiin pelastustehtäviin lähtemisessä. Voimassa olevien sekä tulevaisuudessa käyttöön otettavien järjestelmien turvallisuusvaatimustasoa ei pystytä toteuttamaan nykyisissä toimitiloissa.

Lisäksi tällä hetkellä on 20 prosentin rekrytointivaje, joten tarvittavia pelastuspalveluja ei pystytä järjestämään eikä toimimaan tämänhetkisen voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Pito- ja vetovoiman lisäämiseksi positiivisen työnantajakuvan ylläpitäminen on tärkeää. Viereisiin pelastuslaitoksiin verrattuna Kainuun palkkataso on alhaisimmalla tasolla. Tällä on merkittävä vaikutus siihen, että työntekijät hakeutuvat parempaa palkkaa maksavien pelastuslaitoksen palvelukseen Pohjois-Suomen alueella.

Tärkeää on toteuttaa Temppu-hanke ja huolehtia kaikkien alueen pelastuslaitoksen tiloista, jotta saadaan varmistettua toimivat ja terveelliset tilat koko Kainuun alueella. Tänä päivänä työntekijä arvostaa nykyaikaisia ja toiminnallisesti ajan tasalla olevia toimitiloja. Viereisillä pelastuslaitoksilla toimitiloja on uusittu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Viimeisin uudisrakennus pelastuslaitokselle on rakennettu Kajaaniin noin sata vuotta sitten.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuoden 2022 muuttunut geopoliittinen ja kansallinen kokonaisturvallisuus velvoittaa turvallisuusviranomaiset arvioimaan toimitilojen ja organisaation toiminnan turvallisuutta. Kainuun pelastuslaitos on siirtymässä vuoden 2023 alussa Kainuun hyvinvointialueelle, jonka tulee pystyä järjestämään johtaminen myös vakavissa häiriötilanteissa mukaan lukien valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Meidän tulee kiinnittää huomiota, että kunnilla säilyy edelleen vastuu perusarjen turvaamisesta. Tilojen tulee täyttää tietoturvalle ja tietosuojalle asetetut vaatimukset. Lisäksi tilojen tulee täyttää toimitilakonseptin vaatimukset, jossa asetetaan esimerkiksi rakenteelliset ja kulunvalvonnalliset vaatimukset toimitiloille.

Kajaanin kaupungilla ei ole tällä hetkellä tiloja, jotka vastaisivat edellä mainittuja vaatimuksia, joten uudisrakentaminen on tällöin ainoa vaatimusten täyttävä vaihtoehto.

Kainuun pelastuslautakunnalla on huoli, koska eteenpäin menevä Temppu-hanke on keskeytetty ja henkilöstörekrytoinnin ja palkkauksen kehittäminen ei ole edennyt tässä vaiheessa. Meidän kaikkien arjen turvallisuuden kannalta edellytämme, että tilanne otetaan käsittelyyn ennen kuin on myöhäistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pelastuslautakunnan puolesta,

Minna Leinonen

puheenjohtaja

Kainuun pelastuslautakunta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä