Paikallisuutiset

Terrafame suunnittelee loppusijoituspaikkaa haitalliselle vesienkäsittelysakalle

Terrafamen kaivosalueella on varastoituna vanhoja vesienkäsittelysakkoja maapohjaisissa altaissa, joihin kaivoksen edellinen toimija patosi vuosina 2012–2013 tapahtuneiden kipsisakka-allasvuotojen vuotovesiä. Sakkaa on syntynyt kenttäpuhdistamoilla, joissa vuotovesiä on käsitelty.

Vesienkäsittelysakk

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä