Koti-Kajaani

Valtuustosta viisaita: Tuulivoima - sattumasähkö

Kajaanin kaupunginvaltuusto tulee tämän syksyn aikana päättämään tuulivoimaohjelman, joka linjaa tulevaisuuteen, miten mahdollisia tuulivoimaloita rakennetaan Kajaanin alueelle. Nyt on pyritty kuulemaan laajasti kansalaisia, joiden jokapäiväisen elämään mahdolliset rakennettavat tuulivoimalat tulevat vaikuttamaan.

On pidetty kuulemistilaisuuksia, lähetty kyselyitä ja toivottu mahdollisimman monen kuntalaisen sanovan mielipiteensä. Asukkaiden mielipiteet tulee näkyä päätöksissä, koska tuulivoimalat kuuluvat ja näkyvät häiritsevästi laajalle alueelle.

Kriteereitä, joilla tuulivoimaloiden rakentamisen luvitusta ohjataan, ovat mm. tuulivoimaloiden riittävä etäisyys asutuksesta. Ihmiset tulee olla keskiössä. Ohjelmalla täytyy mahdollistaa maaseudun rauhan ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Samoin ohjelmalla pyritään turvaamaan mm. susireviirit, metsäpeurojen elinympäristöt ja muidenkin suojeltavien lajien elämismahdollisuudet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tällä hetkellä on liian vähän huomioitu haittoja, joita jo nykyisetkin tuulivoimalat toimiessaan tuovat lähialueen asukkaille. Parin kilometrin etäisyys on aivan liian lyhyt matka, sillä esim. silloin melutaso ylittää 50 dB, joka on yli nykyisen sallitun melutason.

Raja lähimpään tuulimyllyyn tulee olla ainakin 3 km, on sitten kyse asutuksesta tai vapaa-ajan asunnosta. Jos tulevaisuudessa tuulimyllyt tulevat olemaan entistä korkeampia ja teholtaan suurempia, tulee myös etäisyydet asutukseen ja vapaa-ajan asuntoihin kasvaa.

"Tuulivoima ei olekaan niin puhdasta ja ongelmatonta energiaa."

Mitä enemmän lukee tutkimuksia ja selostuksia tuulivoimasta ja sen haitoista, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin siihen, että tuulivoima ei olekaan niin puhdasta ja ongelmatonta energiaa, kuten tuulivoimaloiden hankevastaavat antavat ymmärtää.

Mahdollisesti voimaloista tulevat kiinteistöverotulotkin ovat laskevia vuosien kuluessa. Joten saadut hyödyt eivät ole niin massiivisia haittoihin verrattuna. Tuulivoima on sattumasähköä, jonka rinnalle tarvitaan paljon säätösähköä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Meidän valtuutettujen tekemillä päätöksillä on suuri vaikutus ihmisten elin- ja toimintaympäristöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Jättäkäämme viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö myös tuleville sukupolville.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Raimo Tornberg (kesk.)

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä