Ihmiset

Yhdessä: Ajokortti työelämään -koulutuksen kautta kesätöihin

Tämän lukuvuoden yhdeksäsluokkalaisten koulutukset alkavat jo joulukuussa.

Kainuun 4H-paikallisyhdistykset panostavat monin tavoin nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen. Yhtenä suurena ponnistuksena on kouluttaa kaikki kainuulaiset yhdeksännen luokkien oppilaat Ajokortti työelämään -koulutuksella.

Vuonna 2022 Ajokortti työelämään -koulutukset toteutettiin koulujen ja 4H-paikallisyhdistyksen yhteistyönä koulupäivän sisällä. Mukana koulutusyhteistyössä olivat Kainuun kunnat ja yläkoulut sekä maakunnallinen yrityskumppani Osuuskauppa Maakunta. Ilman Osuuskauppa Maakunnan tukea ei olisi mahdollista toteuttaa yli 700 ysiluokkalaiselle oppilaalle maksuton Ajokortti työelämään -koulutusta.

Ajokortti työelämään -koulutukset järjestettiin ns. pysäkkimallilla, jossa koululaiset kiersivät ryhmissä eri asiatuntijoiden luennoilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Kaikki Kajaanin, Sotkamon ja Puolangan Ajokortti työelämään -koulutukset saatiin hyvin järjestettyä. Usealla paikkakunnalla oli mukana Osuuskauppa Maakunnan asiantuntija kertomassa heidän kesätyömahdollisuuksistansa ja työnantajan odotuksista nuoria kohtaan. Kaikkiaan asiat saatiin käytyä läpi ja oppilaat pitivät sisällöistä sekä työtavoista, totesi Johanna Huovinen Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Ajokortti työelämään -koulutus sisältää tarpeelliset tiedot työelämään. Koulutuksessa käydään läpi työelämävalmiuksia kuten työn hakemista, työelämän pelisääntöjä ja asiakaspalvelun perusteita. Koulutuksen päätteeksi jokainen oppilas suorittaa loppukokeen, jonka läpipäässeille myönnetään todistus ja työelämän -ajokortti. Jokainen oppilas saa myös mukaansa työelämäoppaan koulutuksessa käydyistä asioista.

Oppilaiden kommentit Ajokortti työelämään- koulutuksesta olivat positiivisia. Moni kertoi koulutuksessa saatujen tietojen ja taitojen olevan tarpeellisia ja, että he varmasti tulevat hyötymään niistä.

– Koulutuksen anti nuorille oli tosi hyvä. Uskon, että koulutus helpottaa nuorten kesätyönsaantia, Johanna Huovinen toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ajokortti työelämään-koulutukset osoittivat toimivuutensa vuoden 2022 kesätöiden osalta. 4H-liiton keräämien tietojen mukaan koulutuksen käyneistä yhdeksät-luokkalaisista kesätyön sain noin 70%.

Tämän lukuvuoden yhdeksäsluokkalaisten Ajokortti työelämään -koulutukset alkavat jo joulukuussa, koska monet yritykset avaavat kesätyöhaut jo joulukuussa kuten Osuuskauppa Maakunta. Tällöin nuorten on tarpeen osata tarpeellinen tieto työnhausta kuten työhakemuksen ja ansioluettelon tekeminen sekä työhaastattelutilanteessa toiminen.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä

Ajokortti työelämään -koulutus

Kainuussa järjestetään 9.-luokkalaisille yhteistyössä koulujen kanssa

Kurssin sisältö

työhakemuksen ja ansioluettelon teko

työhaastattelu

työelämän pelisäännöt

työnantajan rooli

asiakaspalvelu

Kurssi laajuus on kuusi tuntia

Kurssilta saa Ajokortti työelämään -oppaan, digitaalisen osaamismerkin ja todistuksen.

4H järjestää nuorille Ajokortti työelämään -koulutuksia.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä