Ihmiset

Yhdessä: Kainuun maaseudulle tulossa vapaaehtoisia turvallisuusryhmiä

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen sisältöä on suunniteltu yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun kylien ja Kainuun kuntien kanssa.

Kainuun Nuotta ry:n hallinnoiman Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen tavoitteena on muodostaa Kainuuseen maaseudun vapaaehtoisia turvallisuusryhmiä, jotka omalla toiminnallaan voivat edistää maaseudun yleistä turvallisuutta

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen sisältöä on suunniteltu yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun kylien ja Kainuun kuntien kanssa. Jo Kainuun kyläteemaohjelman laadinnan yhteydessä 2015–2020 havaittiin, että maaseudun ja kylien turvaohjelman uutena sisältöalueena on arjen turvallisuus.

Arjen turvallisuus käsitteenä on hieman outo ja uusi, mutta pitää sisällään tuttuja asioita kuten kodin ja asuinympäristön turvallisuus, kodin tapaturmat, toiminta hätätilanteessa ja erilaiset pelastamis- ja selviytymistaidot. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että turva-asioihin tarvitaan tukea, koulutusta, neuvontaa ja toimintamalleja ulkopuolisen asiantuntijan kautta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeessa muodostetaan suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallin periaatteiden mukainen palvelukonsepti, jossa maaseudun turvallisuudesta huolehditaan yhdessä maaseudulla asuvien asukkaiden, järjestöjen, metsästysseurojen, kyläyhdistysten, kuntien ja viranomaisten kesken. Maaseudun asukkaiden tiedot, taidot ja turvallisuutta vahvistava asenne muodostavat yhteiskunnan ja maaseudun kriisinsietokyvyn perustan.

Turvallisuusryhmien jäsenille koulutetaan hätäensiapu- ja alkusammutustaitoja, kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, kylän turvallisuussuunnitelman laadintaan sekä maaseudun sujuvan arjen toteuttamiseen sekä omatoimiseen varautumiseen sisältyviä osa-alueita kuten esim. naapuriavun merkitys osana maaseudun kokonaisturvallisuuta.

Kainuun pelastuslaitoksen varautuminen ja valmiussuunnittelu perustuvat aktiiviseen sidosryhmäyhteistyöhön viranomaisten, Kainuun kuntien, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon, elinkeinoelämän, järjestöjen sekä kuntalaisten kesken.

– Sidosryhmäyhteistyön ehdottomana "kulmakivenä" on tasavertaiseen kumppanuussuhteeseen perustuva toimintamalli, jossa pyrimme yhdessä toimien tunnistamaan Kainuun maakunnan alueella olevat ja eri turvallisuustilanteissa käytettävät voimavarat sekä niiden suorituskyvyt, kertoo valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen .

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun maakunnan alueella tapahtuvista turvallisuustilanteista suoriutuminen edellyttää Kainuun sisäisten resurssien sitouttamista, yhteensovittamista ja yhdessä tekemistä, jolloin uhkiin pystytään vastaamaan joustavilla ja uskottavilla ratkaisuilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hanke on yksi esimerkki pelastuslaitoksen laaja-alaisesta sidosryhmäyhteistyöstä ja pelastuslaitos on yhteistyökumppanina mukana hankkeen toteuttamisessa.

Hankkeen myötävaikutuksella pyritään mm. vahvistamaan ohjauksen ja kouluttamisen keinoin asukkaiden osallistumista maaseudun ja kyläturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä oman asuinympäristönsä turvallisuuden tarkkailuun (arjen turvaa).

Valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen näkee hankkeen edistävän Kainuun maaseudulla asuvan väestön riskitietoisuutta ja valmiutta toimia erilaissa turvallisuustilanteissa joko yksin tai ryhmässä sekä kunnan tai toimivaltaisen viranomaisen tukena turvallissuutilanteen erityispiirteiden mukaisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Jari Pirttimaa on lähiaikoina yhteydessä kyliin.  Turvallisuusryhmien toimintaan voi tulla jokainen, jota aihe kiinnostaa.

Jari Pirttimaan puhelin 050-5274673 ja sähköposti jari.pirttimaa@kainuunnuotta.net.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla 29kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Elvytysharjoitus käynnissä.
Jari Pirttimaa ja Juha Kärkkäinen tarkastevat Kainuun laajaa aluetta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä