Ihmiset

Yhdessä: Retkipoluille vastuullisesti ja yhdenvertaisesti – "Luontoliikuntakohteista pitäisikin rakentaa jatkossa ennemmin kaikille soveltuvia kohteita"

Reitit tutuiksi -hanke kannustaa ihmisiä liikkumaan. Lähiretkeilykohteet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi ikääntyvien sekä perheiden luontoliikuntapaikoiksi ja pienillä investoinneilla myös esteettömään luontoliikuntaan.

Yhdessä

Kainuun Liikunta käynnisti syyskuun alussa Reitit tutuiksi -hankkeen, jossa laaditaan tuote- ja esteettömyyskuvaukset Oulujärvi Leaderin alueella sijaitseville matalankynnyksen retkeilyreiteille.

Liikunnan lisäämiseen ja sen arvostuksen nostamiseen on etenkin Kainuussa todellinen tarve. Kainuu kuuluu lähes kaikkien liikunnalla ennalta ehkäistävissä tai tehokkaasti hoidettavissa olevien kansan- ja elintapasairauksien kohdalla synkimpien maakuntien joukkoon Suomessa. Lisäksi vammaiset tai toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat muuta väestöä selkeästi vähemmän terveysliikunnan näkökulmasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Useiden tutkimusten mukaan luonnossa liikkumisella on monia positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Fyysiset terveysvaikutukset näkyvät muun muassa sykkeen ja verenpaineen laskuna, vastustuskyvyn parantumisena ja matalampana riskinä sairastua sydän- ja muistisairauksiin.

Kainuun Liikunta on startannut syyskuun alussa reilun vuoden kestävän Reitit tutuiksi -hankkeen, jossa Oulujärvi Leaderin eli Kajaanin maaseutualueen, Puolangan, Paltamon ja Vaalan reiteistä valitaan yhteensä 10–15 kohdetta, joita lähdetään tuotteistamaan.

Kainuun kunnissa on viime vuosina panostettu paljon etenkin maastopyöräreittien rakentamiseen ja tuotteistamiseen. Markkinoinnin kärkenä olevien pidempien reittien lisäksi Kainuussa on iso joukko lyhyen siirtymän päässä olevia lähiretkeilykohteita, joiden esille tuomiselle on nyt hyvä aika.

Lähiretkeilykohteet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi ikääntyvien sekä perheiden luontoliikuntapaikoiksi ja pienillä investoinneilla myös esteettömään luontoliikuntaan. Reittien ja luontokohteiden esiintuomisella edistetään alueen matkailun vetovoimaa, sillä kohteet soveltuvat erinomaisesti lyhyiksi päivämatkailukohteiksi myös matkailijoille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Myös luontoliikunnassa täytyy ottaa huomioon yhdenvertaisuus. Tämä on lisännyt tarvetta monipuolistaa ja lisätä saavutettavien luontokohteiden määrää. Esteetön ympäristö hyödyttää kaikkia, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville ja lapsiperheille.

Reitit tutuiksi -hankkeessa on tarkoitus laatia esteettömyyskuvailuja, jotka helpottavat asiakasta arvioimaan reitin soveltuvuutta omaan toimintakykyynsä nähden. Esteettömyyskuvailut ovat selkokielisiä, tiiviitä pääasiallisesti sanallisia kuvailuja, jotka antavat retkeilijälle etukäteen mahdollisimman tarkkaa ja paikkansa pitävää tietoa reitin vaativuudesta.

– Esteetön luontoreitti on yleensä jollain tapaa rakennettu, jolloin se täyttää tietyt kriteerit esimerkiksi reitin leveyden ja kaltevuuden osalta, Kainuun Liikunnan hallituksen jäsen ja vammaisliikunnan kokemusasiantuntija Kimmo Sirviö kuvailee.

– Käytännössä reitillä ei ole kulkua haittaavia esteitä, kuten juuria, kuoppia tai kiviä, Sirviö summaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuuseen on viime vuosina rakennettu esteettömiä luontoliikuntakohteita muun muassa Hossan kansallispuistoon, Kajaaniin Vimpelinlammelle, Puolangalle Hepokönkään vesiputoukselle ja Sotkamoon.

– Metsähallituksen kohteista löytyy hyvin tietoa, mutta muut esteettömät luontoliikuntakohteet voivat olla vielä osittain piilossa. Kaupungit ja kunnat voisivat markkinoida näitä kohteita enemmänkin, Sirviö kannustaa.

– Luontoliikuntakohteista pitäisikin rakentaa jatkossa ennemmin kaikille soveltuvia kohteita, eikä vain liikuntarajoitteisille tarkoitettuja paikkoja. Luonnossa saavat liikkua kaikki, ja myös esteettömät reitit on tarkoitettu kaikille meille.

Hankkeessa edistetään myös ympäristövastuullisuutta tuottamalla vastuullisen retkeilijän opas. Oppaassa käydään läpi retkeilyetiketti, retkeilijän oikeudet ja velvollisuudet sekä vinkit vastuullisiin valintoihin retken toteutuksessa. Oppaalle on tarvetta, sillä korona-aikana isosti kasvanut retkeilyn harrastaminen on tuonut mukanaan harrastajien tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä syntyneitä ongelmia maaston käytön, jätehuollon ja toisten retkeilijöiden sekä luonnon huomioimisen suhteen.

Lisäksi kahdelle lähiretkeilyreitille luodaan luonnossa käyttäytymiseen opastava oppimisympäristö, jossa yhdistyvät digitaaliset tiedonjakokanavat sekä reitille kiinnitettävät pienet opasteet. Oppimisympäristöt on tarkoitettu perheiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön, jotta luonto- ja ympäristötietoisuus lisääntyy hauskalla tavalla luonnon omalla areenalla.

Keskeistä hankkeessa on reiteistä tiedottaminen, jotta paikalliset asukkaat ja myös matkailijat löytävät reiteille entistä suuremmin joukoin. Viestinnän tueksi reiteillä järjestetään hankkeen aikana teemapäivä, jolloin reittikohteissa on tekemistä ja nähtävää. Lisäksi järjestetään kaksi alakoululaisille suunnattua oppimispäivää, joiden teemana on luontoliikunta ja ympäristökasvatus sekä vastuullisuus.

Jutun kirjoittaja toimii Reitit tutuiksi -hankkeen projektipäällikkönä. Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä

Reitit tutuiksi -hanke

Toteutusaika on 1.9.2022–31.12.2023

Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader

Lisätietoa hankkeesta Kainuun Liikunnan nettisivuilla osoitteessa www.kainuunliikunta.fi

Vammaisliikunnan kokemusasiantuntija Kimmo Sirviö näyttää, kuinka VuokattiSportin yhteyteen avatun SOLIAn apuvälineyksikön luontoliikunnan apuvälineet toimivat.
Reitit tutuiksi -hankkeessa työstetään reittikuvaus mm. Puolangalla sijaitsevalle Kometon kierrokselle.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä