Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Tulevaisuuden Kainuu nuoren aikuisen silmin

Millaiseksi haluamme luoda tulevaisuudessa meidän Kainuumme? Näkökulmia on toki erilaisia, ja tässä yksi esimerkki nuoren, vasta valmistuneen ja Kainuuseen paluumuuttaneen, aikuisen näkökulmasta.

Kainuusta on löydyttävä tulevaisuudessa palveluita. Tärkeää on, että jokainen kunta pysyy asuttavana ja elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Jokaisesta kunnasta tulee löytyä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava asema. Tämä luo turvan tunnetta ja takaa hoidon tasavertaisuuden myös alueellisesti. Myös yritys- ja harrastustoiminnan tulee olla virkeää, monipuolista ja kysyntää vastaavaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa työskentelevien työntekijöiden tulee voida hyvin sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tärkeää onkin, että hallinnossa kiinnitetään huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Tällä tavoin voidaan vähentää työuupumisia ja niiden aiheuttamia poissaoloja sekä sitouttaa työntekijät työhön. Onhan toki selvää, että hyvinvoivat työntekijät jaksavat työssään paremmin ja eivät haaveile yhtä todennäköisesti työpaikan tai ammatin vaihtamisesta. Lisäksi työpaikka, jossa aidosti välitetään ja huolehditaan työntekijöistä, on vetovoimaisempi.

"Tulevaisuuden Kainuussa terveydenhuoltoon kuuluu olennaisesti myös ennaltaehkäisevä työ."

Tulevaisuuden Kainuussa terveydenhuoltoon kuuluu olennaisesti myös ennaltaehkäisevä työ. Ihmisille taataan mahdollisuus edistää sekä omaa että läheisten hyvinvointia ja terveyttä. Ennaltaehkäisevien palveluiden avulla voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua, mutta myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Esimerkiksi kansantaudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia vuosittain. Kansantaudit ja niiden aiheuttamat kustannukset ovat kuitenkin ehkäistävissä, ja tällaisessa ennaltaehkäisevässä työssä tärkeää onkin oikea-aikainen ja varhainen tuki sekä riittävät palvelut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa on myös tulevaisuudessa oltava mahdollisuuksia eri tasoisiin koulutuksiin. Kainuussa on säilytettävä mahdollisuus tehdä korkeakouluopintoja.

Täällä tulee tukea myös jatkokouluttautumista ja taata sen avulla työntekijöille riittävät tiedot ja taidot omassa työssä suoriutumiseen. Koulutuksen avulla voidaan vastata Kainuun haasteisiin työvoiman suhteen. Esimerkiksi Kainuun opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen on alkanut näkyä alan ammattilaisten määrässä Kainuussa.

Tulevaisuuden Kainuumme on virikkeellinen ja aktiivinen. Kainuun mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti ja matkailua kehitetään. Tärkeää on kehittää Kainuun vetovoimaisuutta ja kääntää muuttotappioisuusluvut toiseen suuntaan. Tulevaisuuden Kainuussa on sitä kainuulaista tunnelmaa, turvallista asua sekä perustaa perhe.

Roosa Mikkonen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Erityisopettaja ja terveystiedon aineenopettaja

aluevaaliehdokas (kesk.)

Kuhmo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä