Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kajaanin kannattaa kehittää kouluverkkoa yhtenäiskoulun malliin

Kajaanin kaupunki on ollut tunnettu koulun kehittämishankkeista. Teppanan koulun kokonaisopetus tunnettiin hyvin. Keskuskoululla aloitettiin rohkeasti yhtenäisen peruskoulun suunnittelu jo vuonna 1989.

Hanke alkoi, kun ala-asteen kouluun jouduttiin Lyseon tilanpuutteen takia sijoittamaan yläasteen oppilaita. Pelkän tilaratkaisun sijaan haluttiin kehittää koulua oppilaille turvallisena jatkuvan peruskoulun suuntaan.

Aloitimme yhtenäisenä peruskouluna opetushallituksen kokeilun jo vuonna 1990. Ennen aloitusta tarvittiin koulutusta luokanopettajille ja rohkeille aineopettajille, jotka meille siirtyivät. Kehitettiin myös kokeiluun virkaehtosopimus opettajien uusien roolien takia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Oppilaat jatkoivat siirtymävaiheessa kolmisarjaisuuden mukaisesti vuosiluokka kerrallaan. Kokeilussa mukana oleminen auttoi ja antoi halua kehittää kouluamme muutenkin. Keskuskoulussa jo 50 vuotta toimineiden musiikkiluokkien toimintaan saatiin uusia mahdollisuuksia.

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä on kiteyttänyt mielestäni hyvin tavoitteemme oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ihmiset: kasvattajien ja kasvukumppaneiden jatkuvuus.

Ympäristö: kasvu- ja oppimisympäristön sosiaalinen ja fyysinen jatkuvuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Moraali: eettisten- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden jatkuvuus.

Lainaus on kirjasta Yhtenäisempi peruskoulu, tekijät Peter Johnson, Kimmo Tanttu, Mari Heikkinen ja Henna Maunumäki.

Olin Educa 2024 messuilla kirjan Yhtenäisempi peruskoulu julkistamistilaisuudessa tammikuussa ja helmikuussa luin Kajaanin uusista koulujärjestelyistä.

Tilojen tarpeen muuttuminen supistuvien ikäluokkien paineissa on kova haaste. Koulun kehittäminen voi myös alkaa tai jatkua kuten meillä vuonna 1989. Jo silloin suuret yläasteet koettiin ongelmaisiksi. Useiden koulun vaihtamisten välttäminen peruskoulun aikana voi olla vaikeuksien ennaltaehkäisemistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yhtenäisempi peruskoulu kirjassa esitellään rohkeita ja kestäviä ratkaisuja tämän päivän peruskoulujen tilanteista.

Suomessa on jo 1-9-luokkaisia kouluja melkein 500. Kirjan esipuheen on kirjoittanut jo kokeiluvaiheessa yhteistyökumppaniksemme saatu suomalaisen koulutuksen asiantuntija professori Pasi Sahlberg. Lähetän kirjan liitteenä sivistystoimenjohtaja Mari Selinille.

Toivoisin, että Kajaani kehittäisi kouluverkkoa kolmen yhtenäiskoulun suuntaan. Oppilaan ei toivottavasti tarvitse vaihtaa koulua useita kertoja peruskoulun aikana.

Liisa Metsäkylä

Kajaanin Keskuskoulun entinen rehtori 1989-2006

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä