Mielipiteet

Lukijan mielipide: Tarpeellista kritiikkiä ja turvatonta työelämää

Valtuutettu Anssi Manninen (ps.) aloitti kirjoituksensa Koti-Kajaanissa 8.11 mainitsemalla hallitusohjelman saamasta ”tarpeettomasta” kritiikistä. Täydennän valtuutetun kirjoitusta tarpeellisella sellaisella.

En tiedä, mihin kirjoituksen väitteet perustuivat tai mihin niillä pyrittiin, mutta turvallisuutta ei lisätä puutteellisen tiedon jakamisella. Tänä päivänä meidän täytyy kaikin keinoin lisätä turvallisuuden tunnetta.

Oikaisen osaltani näitä puolitotuuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kyseinen valtuutettu kirjoittaa ”esimerkiksi sairaanhoitajat ja lastentarhan työntekijät ovat omavastuun ulkopuolella”.

Tämä tarkoittaa Mannisen mukaan sitä, ettei ensimmäisen sairauspoissaolopäivän omavastuupäivä koske sairaanhoitajia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Totta toinen puoli.

Tällä hetkellä sairauspoissaolon omavastuupäivä ei koske heitä, sillä asiasta on sovittu työehtosopimuksessa vuoteen 2025 asti. Viittaan työehtosopimuksista HYVTES:iin ja KVTES:iin, joiden piirissä suurin osa kyseisistä henkilöstöryhmistä työskentelee.

Työehtosopimusten sisällöt neuvotellaan kuitenkin taas seuraavalla kierroksella. Tälläkin sairauspoissaolon omavastuupäivällä on hintansa, jonka sairaanhoitajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset maksavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kyseisestä päivästä maksetaan tavalla tai toisella sen hinta eli mitä se kustantaa, jos se halutaan säilyttää palkallisena. Lakimuutokset heijastuvat aina vääjäämättä TES pöytään ja niin tapahtuu tämänkin osalta.

Hinta maksetaan palkankorotuksista tai muista työehtosopimuksen kirjauksista. Vasta vuonna 2026 näemme, onko sairauspoissaolon omavastuupäivä palkallinen vai palkaton ja, mitä siitä maksettiin ja mitkä ratkaisun seuraukset ovat.

Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Painavaa syytä ei enää tarvita. Tämäkään ei lisää työntekijöiden turvallisuutta.

Muutos romuttaa merkittävästi työntekijän irtisanomissuojaa ja samalla tekee merkityksettömäksi vuosikymmenten oikeuskäytännön. Oikeuskäytännöillä on linjattu vuosien saatossa oikeutettuja, asiallisia ja painavia syitä irtisanomiselle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallitusohjelman kirjaus asiallisesta syystä on ympäripyöreä ja antaa mahdollisuuden esimerkiksi henkilökemiaan perustuen tai epäkohtia esille ottavan työntekijän irtisanomiselle. Entä jos työkyky heikkenee tai olet raskaana?

Menee vuosia ennen kuin oikeudessa on linjattu, mitä käytännössä asialliseksi syyksi hyväksytään. Puhumme paljon tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisesta. Kumpaakaan ei lisää työntekijän epävarmuus työsuhteesta.

Mitä hallitus tekee naisille ja palkkatasa-arvolle? Sitä on mahdoton saavuttaa eikä naisilla ole oikeutta palkkatasa-arvoon.

Hallitus on ilmoittanut ajavansa läpi lakimuutoksen, jonka mukaan valtakunnansovittelija tai sovittelulautakunta ei voi antamissaan sovintoehdotuksissa ylittää palkantarkistusten yleistä linjaa.

Hyvästit siis myös naisille turvaa tuova palkkatasa-arvo.

Marjo Kangasharju

Kajaanin kaupungin- ja aluevaltuutettu (sd.)

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä