Mielipiteet

Näkökulma: Jatkuvalla oppimisella menestystä muuttuvassa maailmassa

Mikko Saari, kehitysjohtaja, KT, projektipäällikkö / KAMK

Matti Heikkinen, hankeasiantuntija, YTL / KAMK

Virpi Kaasinen, hankeasiantuntija, YTM / KAO

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kristina Sirviö, hankeasiantuntija, sosionomi (YAMK) / KAO

Sosiaali- ja kasvatusaloja ravistelevat monenlaiset muutokset, jotka vaikuttavat sosiaali- ja varhaiskasvatusalan palvelujen tarpeisiin. Muuttuva väestörakenne, globalisaatio, työn murros ja teknologinen kehitys ovat megatrendejä, jotka haastavat yksilön sekä organisaatioiden toimintaa ja osaamista.

Megatrendit luovat myös uusia mahdollisuuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Jotta muutosten suomat mahdollisuudet osataan hyödyntää, edellyttää tämä meiltä kyvykkyyttä kehittää osaamista vastaamaan muuttuneita tarpeita ja ymmärtää uusia mahdollisuuksia. Alueen koulutustoimijoiden rooli korostuu siten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien luomisessa.

Kajaanissa syksyllä 2021 alkava ja monimuotototeutuksena järjestettävä sosionomikoulutus herätti suurta kiinnostusta. Hakijoita syksyn koulutukseen oli yli 800, joista ensisijaisia oli yli 400. Koulutukseen otetaan vuosittain 40 opiskelijaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valtaosa (noin 80 prosenttia) hakijoista on Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnista. Hakijatilastojen perusteella voi todeta, että jatkuva oppiminen kiinnostaa: Koulutukseen hakijoista reilulla 70 prosenttia on aiempi ammatillinen toisen asteen tai korkea-asteen koulutus.

Lisäksi hakijoista noin 58 prosenttia on yli 30-vuotiaita, joilla on jo aikaisempaa kokemusta työelämästä. Usea tulee opiskelemaan työn ohessa. Opiskelijat tulevat näin olemaan alueen hyvinvointia kehittäviä muutoksentekijöitä jo koulutuksen alkaessa.

Jatkuva oppiminen tarkoittaa toimintaa, jonka avulla mahdollistetaan jokaiselle oman osaamisen jatkuva uudistaminen. Jatkuva oppiminen koskettaa erityisesti työuran aikaista oppimista. Koulutusjärjestelmän näkökulmasta koulutusasteiden ja -alojen on kehityttävä joustavaksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa osaamisen kehittämisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Jatkuvan oppimisen kannalta on tärkeää huomioida myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuva oppiminen, tämän vahva tunnistaminen sekä tunnustaminen osana mahdollista muodollista koulutusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Alkava sosionomikoulutus yhteistyössä toisen asteen sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan koulutusten kanssa muodostavat jatkossa vahvan sosiaali- ja kasvatusalan kehittämisperustan Kainuun sekä myös laajemmin KAMK:n toiminta-alueelle.

Ensimmäinen askel on jo otettu sosiaali- ja varhaiskasvatusalan kehittämiseksi. Kajaanin ammattikorkeakoulun sote-osaamisala ja Kainuun ammattiopiston Kainuun ammattiopiston sosiaali-, terveys- ja kasvatusala saivat Pohjois-Pohjaanmaan elyn Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen jatkuvan oppimisen kehittämiseen sosiaalialla (JOKSA-hanke S22379).

JOKSA-hanke on alkanut maaliskuussa 2021 ja se päättyy syyskuun lopussa 2022. Hankkeen tavoitteena on kehittyvä sosiaali- ja kasvatusalan toimijaverkosto.

Verkostossa oppilaitosten, sosiaalialan julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi eri aloilla. Hankkeen konkreettisena tuotoksena syntyy työelämää palvelevia, digitaalisella alustalla toteutettuja koulutuspaketteja kainuulaisille sosiaali- ja varhaiskasvatuksen osaajille.

Hankkeessa kerätään nyt kevään 2021 aikana laaja tietopohja sosiaali- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisten osaamisen nykytilasta, osaamisen kehittämistarpeista tulevaisuudessa sekä koulutushalukkuudesta. Kyselyn perusteella saamme tietoa, miten osaamisen tarpeet rakentuvat sosiaali- ja varhaiskasvatusalojen eri palvelusektoreilla ja eri ammattiryhmissä.

Kerätyn tiedon avulla vastataan organisaatioiden ja ammattilaisten jatkuvan oppimisen edellytysten toteutumiseen sekä alueen TKI-toiminnan kehittämistarpeisiin. Hankkeen kolmannessa vaiheessa kehitetäänkin sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden kanssa TKI-aiheita, minkä avulla edistämme koulutustoimijoina sosiaalialan koulutusten vaikuttavuutta, sosiaali- ja kasvatuspalveluja ja ammattilaisten osaamista.

Merkittävin hyöty koituu lopulta alueemme ihmisten hyvinvoinnin kasvuksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021 alkava ja monimuotototeutuksena järjestettävä sosionomikoulutus herätti suurta kiinnostusta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä