Paikallisuutiset

Tulikivi Oy:n talkkihanke Suomussalmella etenee

Tulikivi louhii ja jalostaa nykyään alueella vuolukiveä Kivikankaan esiintymästä.

Kokonaisuudessaan yhtiön talkkihankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Selvityksessä huomionarvoista oli, että kaivosalueella jo olevia rakennuksia ja infrastruktuuria voidaan hyödyntää myös talkin tuotannossa.

Tulikivi Oy on talven 2022-2023 ja kevään 2023 aikana edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvityksessä. Yhtiö käynnisti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) asiasta vuonna 2021.

Tulikivi louhii ja jalostaa vuolukiveä Suomussalmen Kivikankaan kaivospiirin alueella, jossa sijaitsee myös Haaposenojan talkkiesiintymä. Kaksi vuotta sitten yhtiö kertoi vuolukivituotannon jatkuvan alueella enimmillään vuoteen 2032. Talkkihankkeen YVA-selostuksessa todettiin, että yhtiö selvittää Haaposen talkkivarantojen soveltuvuutta talkin tuotantoon alueen teollisen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Selvityksen tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-, ympäristö- ja kaivos- sekä rikastustekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Yhtiön ja hakea toiminnan vaatimat luvat hiilineutraalia ja jäljitettävää talkkia tuottavalle kaivokselle ja rikastamolle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

YVA-menettelyn vaatimia selvitystöitä täydennetään kuluvan kesän aikana ja selostuksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2023. Kokonaisuudessaan hankkeen toteutettavuusselvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Haaposen esiintymän yli 22 miljoonan tonnin talkkimalmivarannot kannustavat yhtiön tiedotteen mukaan viemään hanketta eteenpäin, mutta teidotteessa todetaan, että on kuitenkin ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.

Keskeinen osa toteutettavuusselvitystä olivat Metson tekemät rikastus- sekä suodatuskokeet ja niiden tuloksiin pohjautuva rikastamon esisuunnittelu, johon sisältyi myös rikastushiekan suodatuksen ja vedenpuhdistustarpeen huomioiminen. Esisuunnittelussa vahvistettiin rikastusprosessin virtauskaavio ja tehtiin tarvittavien laitteiden esivalinta ja alustava mitoitus.

Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Rikastushiekan suodatus mahdollistaa kuivaläjityksen ja suljetumman vesikierron. Vedenpuhdistamolla varmistetaan prosessi- ja juoksutettavan veden laatu.

Selvityksessä huomionarvoista oli, että kaivosalueella olevia rakennuksia ja infrastruktuuria voidaan hyödyntää myös suunnitellussa talkin tuotannossa.

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä