Kolumnit

Eduskunnasta: Yksinäisyyttä vastaan – kansan suurimmalle yksilötason ongelmalle on tehtävä korjausliikkeitä ja pian

Joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä. Ennen korona-aikaa joka viides.

Yhteiskuntamme on ajan saatossa unohtanut oman kansalaistensa arkiset tarpeet.

Ihmiset on nähty enemmän osana yhteiskunnan koneistoa kuin yksilöinä, joilla on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarve.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Harvaan asutun seudun asukkaille keskittämispolitiikka on ollut pahinta laatuaan.

Yksinäisyyden syyt ovat moninaisia, mutta meille harvaan asutun seudun asukkaille keskittämispolitiikka on ollut pahinta laatuaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen väestö on ikääntynyttä, työväki on muuttanut isolta osin kasvukeskuksiin. Yhteiskunta on tarjonnut elämän mahdollisuuksia paremmin etelään kuin pohjoiseen.

Tämä on ollut edellisten hallituspuolueiden poliittinen valinta. Tyhjentää maaseutu.

On eriarvoistavaa, etteivät vanhemmat ja isovanhemmat pysty olemaan osana jälkikasvunsa arkea näillä seuduilla, mutta etelämmässä jopa useat sukupolvet ovat toistensa ulottuvilla tukemassa läheisiään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Näin täällä useat jäävät yksin, ikääntymään ja osin vailla elämän merkityksellisyyttä. Asutetut talot tyhjilleen.

Yksinäisyys koskettaa kaikkia ikäluokkia, jopa yhteensä yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Yksinäisyys aiheutaa mielenterveysongelmia, sairauksia ja elämän laadun heikentymistä.

Erityisesti yli 65-vuotiaat, yksinasuvat, pienituloisimmat ja työelämän ulkopuolella olevat kokevat nyt yksinäisyyttä.

Tälle kansan suurimmalle yksilötason ongelmalle on tehtävä korjausliikkeitä ja pian.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallitusohjelmassa linjataan, että "Mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy ja hyvä hoito ovat tärkeitä sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta. Erityisesti nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat vaativat määrätietoisia toimia."

On kuitenkin palattava myös yhden juurisyyn äärelle, eli yksinäisyyden syntymisen syihin.

Meidän on turvattava useiden yksinäisyyttä vähentävien yhdistysten toiminta jatkossakin, jottei yhteisöllisyytemme katoaisi kapitalismin rattaisiin.

Yhteiskuntamme on turvattava tasapuoliset elämän ja menestymisen mahdollisuudet tänne harvemmin asutulle seudulle.

Tuotava investointeja ja kehitettävä kulkuyhteyksiä. Tuotava ihminen keskiöön, vastoin yhteiskunnan järjestelmäkeskeistä toimintakulttuuria.

Niin, että myös tänne synnyinseudulle on turvallista palata vanhempien ja isovanhempien Kainuuseen. Perustaa perhe ja tulla toimeen. Olla poistamassa sitä yksinäisyyttä, jota Kainuuta rakentaneiden sukupolvien ikäluokat eivät ole ansainneet.

Meidän on turvattava useiden yksinäisyyttä vähentävien yhdistysten toiminta jatkossakin, jottei yhteisöllisyytemme katoaisi kapitalismin rattaisiin. Etteivät ihmiset kokisi olevansa pelkkiä numeroita, vaan tiivis osa oman kylänsä yhteisöä ja arvokas osa yhteiskuntaamme.

Mikko Polvinen

Kirjoittaja on perussuomalaisten kuhmolainen kansanedustaja.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä