Paikallisuutiset

Kajaanin 4H-yhdistyksellä on osaamista ja kokemusta nuorten parista. Toiminnanjohtaja Johanna Huovinen (vasemmalla) ja hanketyöntekijä Ritva Kemppainen käyvät läpi 4H-Metsästä Ammatiksi -hankkeen saavutuksia tähän saakka. Kolmivuotista hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader. Kuva: Kimmo Rauatmaa

Yhdessä: Kainuulaisnuorille metsä tutuksi myös ammattina

Metsäalan ammattilaisista on pulaa. Kajaanin 4H-yhdistys tuo metsäalan osaajat yläkoulun 7-8 -luokkalaisten koulupäivään.

– Tavoitteena on tuoda metsä ja metsäalan ammatit yläkouluikäisten tietoisuuteen sekä tarjota tietoa alan työllistymismahdollisuuksista, tiivistää toiminnanjohtaja Johanna Huovinen Kajaanin 4H-yhdistyksestä.

Metsäammattien tietoisuuden lisääminen on aloitettu koulukierroksilla Paltamossa, Vaalassa, Puolangalla ja Kajaanissa. Oppilaat osallistuvat kouluajalla tapahtumiin, jotka luetaan lähtökohtaisesti osaksi biologian tai opinnonohjauksen opiskelua.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin 4H-yhdistyksen metsähankkeessa järjestetään metsäalan tutustumispäiviä jokaisena toimintavuonna. Niissä esitellään metsäalan ammatteja, uusia mahdollisuuksia, innovaatioita, käytännön kokeiluja ja esitellään käytännön työvaiheita. Oppilaat viedään esimerkiksi metsään työmaalle, missä moto ja ajokone ovat käytössä, kertoo Johanna Huovinen.

Asiantuntijavierailut yläkouluilla on osa hankkeen antia. Tässä perehdytään metsäalan opintomahdollisuuksiin. Kuva: Miia Rantala/4H

Metsätalous on suurennuslasin alla ilmastotavoitteiden ja luon

non monimuotoisuuden vuoksi. Hanketyöntekijä Ritva Kemppainen näkee metsäalan ottavan huomioon kestävän metsätalouden. Koulujen asiantuntijavierailulla vastuullisuus luonnosta tulee hyvin esille.

Metsäkonesimulaattorit ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja olleet mieluisa rasti metsäpäivillä yläkoululaisille. Kuva: Miia Rantala/4H

Yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja metsäalan yritysten lisäksi muun muassa metsänhoitoyhdistysten ja Metsäkeskuksen ja KAO:n kanssa. Metsäalan perustutkinnon voi opiskella Kajaanissa Seppälässä. Siellä hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden on ollut jo nousussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Oulujärvi Leaderin rahoittama hanke 4H-Polku Metsästä Ammatiksi kestää tämän vuoden loppuun saakka. Vuonna 2021 alkanut hanke on jo tavoittanut lähes tuhat koululaista ja yhteistyötahoa.

Tässä yläkoululaiset opettelevat sytyttämään tulta turvallisesti ja ohjatusti yhdellä metsäpäivien rasteista.

Hankkeessa toteutetaan yläkoululaisille räätälöidyt 4H-työelämäpäivät metsäalalle sekä metsäalan 4H- yrityspäivät. Tavoitteena myös suunnitella malli, jossa yritykset ja metsänomistajat voisivat hakea työntekijöitä hankkeessa syntyneitten kontaktien kautta.

Tavoitteena on myös innostaa nuoria perustamaan pienimuotoinen metsäalan yritys eli esimerkiksi rakentaa linnanpönttöjä, istuttaa taimia tai tarjota taimikon varhaishoitoa.

Jutun on kirjoittanut maaseutuviestinnän koordinaattori.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä