Ihmiset

Yhdessä: Mikä nuoria liikuttaa? Harrastukset ovat tärkeä osa nuorten elämää

Kahden vuoden jälkeen syksy on käynnistymässä ilman poikkeusolosuhteita. Lasten ja nuorten elämään rajoitusten ja vapaa-ajan toimintojen supistamisella on oma vaikutuksensa, jonka kauaskantoisuutta voidaan vasta arvella.

COVID-19-pandemian keskellä, vuonna 2021 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan kainuulaisista 8.–9.-luokkalaisista lapsista ja nuorista sillä hetkellä elämäänsä tyytyväisiä oli vajaat 70 prosenttia. Vastaavassa kyselyssä noin joka kymmenes nuori ilmoitti, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää.

Osallisuus on merkittävä hyvinvoinnin lähde. Osallisuus on kokemusta siitä, että kuuluu lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Kokemusta siitä, että on mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi vapaa-ajan viettoon ja sosiaaliseen toimintaan. Nuorilla osallisuuden kokemukseen kuuluu vahvasti myös vertaisryhmän tuki. On tärkeää olla osallinen vertaisryhmissä ja harrastuksissa koulun ohella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuulaisista 8.–9.-luokkalaisista kuitenkin reilu kolmasosa kokee, ettei kuulu mihinkään itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön. Reilut 35 prosenttia kokee myös olevansa tarpeeton muille ihmisille.

Harrastustoiminta tukee nuorten osallisuutta ja kaverisuhteita

Harrastaminen on nuoren valintaa mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Harrastustoiminta tukee nuoren yhteisöllisyyttä ja yhteisöön kuulumista, kaverisuhteita sekä omien vahvuuksien löytymistä. Se voi olla niin ohjattua kuin omatoimista sekä yksin tai ryhmässä tehtävää toimintaa. Harrastaminen voi olla tavoitteellista, pitkän tähtäimen toimintaa tai rentoa yhdessä oloa ja toimintaa ilman suorittamisen pakkoa.

Kainuulaisista 8.–9.-luokkalaisista 38 prosenttia ilmoittaa harrastavansa viikoittain ohjattua liikuntaa vapaa-ajallaan. Omatoimisesti ilmoittaa liikkuvansa viikoittain 76 prosenttia nuorista. Kuukausittain liikuntaa tai urheilua harrastavien nuorten osuus on yli 80 prosenttia, kun vastaavasti musiikin (27 prosenttia), kuvataiteiden (28,5 prosenttia) tai kädentaitoja (27 prosenttia) harrastavien osuus on merkittävästi pienempi.

Reilusti yli puolet kainuulaisista nuorista kokee, että omalla asuinalueella ei järjestetä kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Harrastamisen Suomen mallin ja koulujen kerhotoiminnan avulla Kainuussakin on parin viime vuoden ajan laajennettu koulujen yhteydessä tarjottavan maksuttoman, matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjontaa.

Monipuolinen, nuorten toiveiden pohjalta rakennettu toiminta mahdollistuu urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Haasteena toimijoille on nuorten innostaminen mukaan, toiminnan käynnistyttyä haastavana pandemia-aikana.

Harrastusviikko muistuttaa harrastamisen tärkeydestä

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään jälleen syyskuun alussa viikolla 36. Tavoitteena on, että jokainen lapsi tai nuori löytäisi itselleen mielekkään harrastuksen, oli se sitten liikkumista, lukemista tai kädentaitoja. Kainuun kunnissa koulupäivien yhteydessä toteutettava kerhotoiminta käynnistyykin viimeistään harrastusviikon aikana. Toiveena on, että entistä suurempi määrä nuoria saadaan mukaan harrastustoiminnan pariin.

Harrastusviikon aikana tai sen läheisyydessä kunnat ja koulut voivat jälleen järjestää myös erilaisia tapahtumia, jotka mahdollistavat harrastuksiin tutustumisen matalalla kynnyksessä. Kainuussakin on tulossa erilaisia tapahtumia, joiden yhteydessä harrastustarjontaa tuodaan esille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanissa pääasiassa liikuntatarjonnan ja liikkumismahdollisuuksien esittelyyn keskittyvä Liiku Kajaanissa -harrastemessut järjestetään myös parin vuoden tauon jälkeen viikon päästä lauantaina. Tapahtumaan on tulossa lähes 20 urheiluseuraa ja muita yhdistyksiä esittelemään omaa toimintaansa.

Kainuulaisten nuorten liikkumisesta ollaan huolissaan. Kansallisen suosituksen mukaan terveyden kannalta riittävästi, vähintään tunnin päivässä liikkuu ainoastaan neljäsosa kainuulaisista nuorista.

Lapsuuden ja nuoruuden aikaisella liikkumisella on merkittävä yhteys liikunnalliseen elämäntapaan aikuisena, ja liikunnan terveysvaikutuksista aikuisille on laajaa tutkimusnäyttöä. Liikunnalla on myös merkittävä rooli nuorten sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Liiku Kajaanissa -harrastemessuilla on nyt mahdollisuus tulla helposti tutustumaan monipuoliseen liikuntatarjontaan sekä Kajaanin kaupungin mahdollistamiin liikuntaolosuhteisiin. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on investointia tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on Kainuun Liikunta ry:n asiantuntija.

Artikkelin taustalla on käytetty seuraavia lähteitä: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (THL), Kouluterveyskysely 202, Harrastamisen strategia (OKM 2019) ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2021

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestö-työstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä

Tapahtuma

Eri lajeja voi kokeilla

Liiku Kajaanissa -harrastemessut järjestetään lauantaina 27.8. kello 9–13.

Tapahtuma-alueena Vimpelinlaakson alue: Kajaanin jäähalli, Tennishalli, Pallohalli, hiihtomaa sekä Kainuun ammattiopiston liikuntasali.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Osallistujilla on mahdollisuus kokeilla monipuolisesti eri lajeja käytännössä toimijoiden omissa toimintaympäristöissä.

Osallistujien kannattaa varata mukaansa liikkumiseen soveltuvat vaatteet. Jäähallilla pääsee puolestaan luistelemaan ohjatusti erilaisilla toimintapisteillä.

Tapahtuman aikana Kajaanin Haka pitää kioski- ja makkaranmyyntipistettä Pallohallin yhteydessä (Kuntokatu 6).

Mukana 20 eri toimijaa.

Järjestäjinä Kainuun Liikunta ja Kajaanin kaupunki

Lisätietoja: www.kainuunliikunta.fi

Harrastaminen tukee nuoren kaverisuhteita ja yhteisöön kuulumista.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä