Ihmiset

Yhdessä: MLL:n vapaaehtoiset tukena ukrainalaisille perheille

Koulutukseen osallistui 14 henkilöä, joista kaikki halusivat ryhtyä tukihenkilöiksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on mukana Kainuuseen tulevien ukrainalaisten auttamisessa. Sotaa pakenevia perheitä kutsutaan mukaan olemassa oleviin toimintoihin, kuten perhekahviloihin, Perheiden Pesäkolo -kohtaamispaikkaan sekä MamaTree – Naisten ryhmään.

– Sekä ukrainalaisille perheille että suomalaisille on tärkeää kohdata ja päästä toimimaan yhdessä luontevasti erilaisten toimintojen kautta, kuvailee MLL:n Kainuun piirin toiminnanjohtaja Seija Karjalainen .

MLL:n Kainuun piiri järjesti nopealla aikataululla olemassa olevan tukihenkilötoiminnan puitteissa koulutuksen, joka oli suunnattu henkilöille, jotka olivat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisena tukena ukrainalaisille perheille. Koulutukseen osallistui 14 henkilöä, joista kaikki halusivat ryhtyä tukihenkilöiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Anni Keränen ilmoittautui vapaaehtoistoimintaan, koska halusi auttaa sotaa pakenevia.

– Haluan auttaa konkreettisesti täällä kohdemaassa muutenkin kuin raha- ja tavaralahjoituksin, Keränen kertoo.

– Arki uudessa maassa on varmasti suuri mysteeri ja siinä paikallinen ystävä voi olla korvaamaton apu. Tukena voi olla monella tapaa ja ihan pelkkä ihmisen kohtaaminen ja vaikkapa kaupassa käynti voivat merkitä autettavalle paljon, Keränen pohtii.

MLL:n tukihenkilötoiminnassa tuki onkin juuri arjen ja vapaa-ajan asioissa auttamista ja tukeminen. Tärkeää on tutustua uuteen ympäristöön ja kulttuuriin ja oppia kenties muutama sana suomen kieltä. Myös tukihenkilöt pääsevät tutustumaan ukrainalaisten kulttuuriin ja ehkäpä he oppivat jonkun sanan ukrainaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keränenkin on kiinnostunut uusista kielistä.

– Soveltuvaa kielitaitoa minulla ei sujuvan englannin lisäksi ole, mutta venäjää aloin vastikään opiskella omatoimisesti. Sehän on jo hyvää aivojumppaa ja kielten osaaminen kannattaa aina. Jos siitä vieläpä voisi olla vapaaehtoistyössä hyötyä, niin aina parempi, Keränen kertoo.

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden on tärkeää huomata oma roolinsa auttajien joukossa. Ukrainalaiset pakolaiset saavat viranomaisilta tukea ja apua asioidensa hoitamisessa ja esim. asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoisen rooli on olla kuuntelijana, vierellä kulkijana, ystävänä. Ammatillista otetta tukisuhteessa ei tarvita, vaan jokainen vapaaehtoinen toteuttaa vapaaehtoistyötään omalla elämänkokemuksellaan ja persoonallaan.

– Tärkeintä on todellinen auttamisen halu, sillä pääsee jo pitkälle. Ja jos ajatukset kohtaavat, voi syntyä uusia ystävyyksiäkin, Keränen pohtii.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

MLL:n Kainuun piiri on tukihenkilötoiminnan lisäksi auttanut ukrainalaisia lapsia saamaan koulutarvikkeita, kuten koulureppuja ja kirjoja. Ukrainalaisille kouluikäisille lapsille järjestetään opetusta Kajaanin kaupungin sivistystoimen toimesta eikä monella koululaisella ollut reppua.

– Saimme Kainuun liitolta lahjoituksen, jolla hankimme Step-In kenkäkaupan kautta yli 30 reppua, kertoo Seija Karjalainen.

– Lisäksi lahjoitusvaroin hankittiin koululaisten väli- ja liikuntatuntitoimintaan mm. hyppynaruja ja twistejä.

Kerran viikossa MLL:n Kainuun piiri järjestää ukrainalaisille koululaisille välituntitoimintaa. Toiminnassa harjoitellaan ryhmässä toimimista ja suomen kieltä erilaisten leikkien, laulujen ja pelien kautta.

Lisäksi koululaiset pääsevät tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin esimerkiksi erilaisten juhlapyhiin liittyvien perinteiden kautta. Lapsille on tärkeää saada esitellä myös omaa kulttuuriaan ja tapojaan.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä

Tukihenkilöt

MLL kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä ukrainalaisille perheille.

Koulutus kestää yhden arki-illan.

Koulutuksessa saa tietoa ukrainalaisten elämästä Kainuussa ja tietoa vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimisesta.

Seuraava koulutus järjestetään ensi syksynä tai tarvittaessa vielä kevään aikana.

Jokaiselle tukihenkilöä haluavalle perheelle pyritään löytämään oma tukihenkilö.

Anni Keränen on MLL:n Kainuun piirin uusi vapaaehtoinen, joka haluaa olla ukrainalaisten perheiden tukena. ”Tärkeintä on todellinen auttamisen halu”, hän pohtii motiivejaan ryhtyä vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä