Mielipiteet

Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointialue suurten haasteiden edessä

Kainuun hyvinvointialue on toiseksi pienin tulevista hyvinvointialueista. Suurina haasteina meillä on taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyys. Hyvinvointialueen rahoituslaskelmien mukaan alijäämä tulee olemaan suuri ja kasvava. Samoin henkilöstön eläköityminen on suurempaa kuin mitä on saatavissa uutta henkilöstöä tilalle.

Lisäksi ensi vuonna 0,7 hoitajamitoitus astuu voimaan täysimääräisenä samalla, kun hoitotakuu saatettaneen voimaan. Hyvinvointialueen tulevaisuuden määrittää se, kykeneekö nyt valittava luottamusorganisaatio toteuttamaan sellaisen uskottavan palvelustrategian, millä kykenemme järjestämään kaikki palvelut Kainuun alueella käytössä olevilla resursseilla tulevaisuudessa.

Henkilöstövajeen korjaamiseksi ei ole nopeita ratkaisuja. On paljon jo käytössä olevia toimia, joihin tulee panostaa edelleen. Kaikki uudetkin esiin tulleet ajatukset rekrytoinnissa ovat hidasvaikutteisia, mutta erittäin tervetulleita. On selvitettävä, mitä palveluja voidaan toteuttaa ostopalveluna. Palvelusetelin käytön laajentaminen on tärkeä työkalu palvelujen turvaamisessa tulevaisuudessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Rahoituslaskelmat osoittavat -31M€, -36M€ ja -46M€ alijäämää tuleville vuosille. Hälyttävää on toiminta-/vuosikatteen alijäämän kasvu 10 M€ vuosittain (-15M€, -25M€ ja -35 M€). Huhtikuussa saamme uudet laskelmat perustuen vuoden 2021 tilinpäätökseen ja tämän vuoden talousarvioon. On syytä olettaa, että laskelmat hieman paranevat. Selvää kuitenkin on, että sopeuttamistarve on suuri eikä maakuntavero ole ratkaisu.

Lienee selvää, että hyvinvointialue ajautuu 2 vuoden toiminnan jälkeen arviointimenettelyyn. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välitöntä ajautumista jonkun toisen hyvinvointialueen alaisuuteen. On tässä vaiheessa turhaa luoda kauhukuvia.

Olennaista on, että kykenemme luomaan uuden palvelustrategian, millä voimme luotettavasti osoittaa taloudellisen kehityssuunnan muutoksen parempaa kohtuullisessa ajassa turvaten sairaan-, sosiaali-, terveydenhoidon ja pelastuspalvelut kaikille kainuulaisille tasapuolisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Olennaista on myös, millaiseen viranhaltijaorganisaatiomalliin tuleva valtuusto päätyy.

Palvelustrategiatyössä on tärkeää varmistaa, että päätökset perustuvat riittävään selvitettyyn ja tutkittuun tietoon palvelumallin toteutuskelpoisuudesta, henkilöresurssien riittävyydestä ja taloudellisesta tehokkuudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Muutoksia ei pidä tehdä hätiköidysti vaan asiakkaiden palvelutarpeisiin on kyettävä vastaamaan joka tilanteessa. Valituilla luottamushenkilöillä tulee olemaan suuri vastuu tulevasta. Toivottavasti valituiksi tulevat valtuutetut edustavat koko Kainuuta valtuustotyössään ja kykenevät laaja-alaiseen yhteistyöhön.

Hannu Suutari

aluevaaliehdokas (kok.)

Kainuun soten kuntayhtymän 2. vpj.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

kaupunginvaltuutettu

Kajaani

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä